Home » Wij zijn wij? » Missie & visie

Missie & visie

Stichting Floor & Anniek For Africa is een Nederlandse non-profit organisatie opgericht in september 2015. Door het opzetten en ondersteunen van lokale ontwikkelingsprojecten proberen wij het toekomstperspectief van kansarme groepen in Afrika verbeteren en daarmee de lokale economie ondersteunen.

Werkwijze

Met ons werk streven wij naar het aanbrengen van een positieve en blijvende verandering in het leven van kansarme mensen in Ghana.
Dit doen wij in grote lijnen door:

- Ondersteunen van schoolgaande kinderen   

- Werven van gelden voor lokale initiatieven

- Scholen en opvanghuizen bouwen/renoveren 

 “Wij willen bijdragen aan een kansrijke toekomst!”

Onze projecten en activiteiten zijn gericht op educatie en humanitaire behoeften, die een blijvend, positief effect hebben op toekomst van de doelgroep. Daarom hanteren wij drie principes:

1. DUURZAAMHEID

Onze projecten worden altijd gerealiseerd in samenwerking met een lokale partij  

2. TOEKOMSTGERICHT

Het vergroten van de  toekomstkansen van de doelgroep door toegang tot educatie

3. FONDSENWERVING

Wij zoeken naar financiering uit fondsen en zetten inzamelingsacties op

Wie helpen wij?

Stichting For Africa richt zich met haar projecten op het opvangen en ondersteunen van kwetsbare kinderen, jongeren en vrouwen in Ghana.  Wij helpen de volgende doelgroepen:

  • Kinderen zonder thuis door het ondersteunen van goed georganiseerde opvang 
  • Kinderen en alleenstaande moeders toegang geven tot educatie via sponsoring
  • Kinderen en alleenstaande moeders de kans geven naar school gaan in een goede en veilige omgeving door het bouwen en opknappen van scholen en opvanghuizen


Beleidsplan Stichting FAFA

Voor meer informatie over de visie, missie en doelstellingen van stichting FAFA op korte en langere termijn kunt u het beleidsplan 2015 – 2020 bekijken, klik hier.