Help de jeugd in Larabanga

Het Bambenninye project: een initiatief door dorpsbewoners 

Dit kleinschalige project ligt in Larabanga (Ghana). Veel bewoners in dit dorp zijn arm. Ze hebben weinig geld voor eten en drinkwater.

Geld om naar school te gaan is er niet. Kinderen zwerven op straat of moeten werken. Dankzij Hussein kunnen zulke kinderen naar school.

Het project helpt school helpt 300 leerlingen. Zij betalen geen schoolgeld. Dit is te danken aan Hussein’s gasthuis: de Savannah Lodge

De opbrengst van het gasthuis gaat naar de school. Het project draait zelfstandig, zonder vaste donateurs. Toch is er onvoldoende geld voor onderhoud en andere grote uitgaven.


Daarom hielpen wij in 2022 met

✔️ Bouw van toiletten 

✔️ Waterput op zonnepanelen

✔️ Schoolmaterialen & schoolbanken

✔️ Naaimachines en stof voor naaitraining

✔️ Opknapbeurt gasthuis zodat er meer toeristen kunnen komen. Dit gaan wij nog doen om het project te helpen:

·       Bouw klaslokalen - Het schoolgebouw staat op instorten

Help je dit project met een bijdrage? Doneer nu: klik hier