Billa Mahmud Memorial Future Leaders School

Dit project begon met één man (Billa), een mangoboom en één droom: zoveel mogelijk kinderen opleiden zodat hun kansen op een betere toekomst vergroten. 

Zijn naam is Billa Mahmud, God hebbe zijn ziel. We willen en zullen hem nooit vergeten. Om zijn naam voor altijd in ere te houden, is de naam van school vanaf heden: Billa Mahmud Memorial Future Leaders School

De missie van Billa Mahmud

Future Leaders geeft basisonderwijs aan de aller armste kinderen in Accra. Het is een bestaande school. Het wordt gerund door Ghanezen, onder leiding van Phyllis Ntow-Mahmud. Stichting FAFA stelde het doel om dit schoolgebouw te financieren én te bouwen.

Na veel voorwerk is eind 2018 de bouw officieel gestart. Vrijdag 20 december 2019 is het nieuwe schoolgebouw geopend. FAFA's missie voor dit project is geslaagd!

FAFA bouwt een schoolgebouw voor de achterstandskinderen in Accra

Met twee verdiepingen, zestien lokalen en een enorm schoolplein, krijgen er 300 leerlingen les in een prachtig nieuw schoolgebouw. Kinderen uit de sloppenwijken kunnen er zorgeloos en zonder betaling van schoolbijdrages naar school.

Met het nieuwe gebouw komt er een einde aan de hoge maandelijkse huurlasten. Én de ellenlange wachtlijst aan kinderen die baat hebben bij deze vorm van onderwijs.

Ontmoet één van de leerlingen
Neem een kijkje in het leven van een van de leerlingen. Dit filmpje geeft een indruk van de leefsituatie in het volgende filmpje: kijk hier


Huidige plannen

Anno 2022 krijgen er 343 leerlingen les op deze school. Er is ook een crèche voor de kleintjes. De groei brengt extra kosten met zich mee. Daarom zamelen wij momenteel geld in voor o.a. nieuw meubilair, een waterput en een veilige omheinding rondom de school. 

Dit zijn onze plannen voor 2023:


● Waterput op zonne-energie: voor schoonmaken, drinken én lagere kosten.

● Kasten: 16 kasten als opslag van schoolboeken en lesmaterialen.

● Schoolbanken: 64 schoolbanken voor de bovenbouw en 10 ronde kleuter tafels.

● Bestrating voor het schoolplein bij regen verandert het terrein in een modderpoel.

● Omheining schoolterrein afmaken zodat het terrein afgeschermd wordt en de kinderen niet in de goot kunnen vallen.

● Kapotte schoolbus maken zodat deze ook weer kinderen kan ophalen in de sloppenwijken.